Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Τα Αιωνόβια Δένδρα της Κύπρου

Ενώστε τη φωνή σας μαζί μας για να σώσουμε τα Αιωνόβια Δέντρα της Κύπρου

http://www.aiwnobia.org/

Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των Αιωνόβιων
Δένδρων κατέστησε επιτακτική την δημιουργία της ΟΠΑΔΕ (Ομάδα
Προστασίας Αιωνόβιων Δένδρων). Σκοπός της ΟΠΑΔΕ είναι η προστασία, η
καταγραφή και η ανάδειξη των εναπομείναντων Αιωνόβιων Δένδρων της
Κύπρου. Οι παρεμβάσεις μας στα ΜΜΕ αποσκοπούν τόσο στην
ευαισθητοποίηση του κόσμου, όσο και στην άσκηση πιέσεων προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη της
περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα πραγματοποιούνται συνεχείς
επισκέψεις και γίνονται μετρήσεις στα Αιωνόβια δένδρα, καταγράφονται
ιστορικές πληροφορίες ενώ δρομολογούνται ειδικές εκδόσεις,
φωτογραφικές εκθέσεις κ.α.

Μια αξιόλογη προσπάθεια από τον καλό μου φίλο Μιχάλη Ονησιφόρου
Δημοσίευση σχολίου